CSC128 1 OCT 2017

Perhatian Pelajar CSC128 J4EC1102B.

Sila buat latihan makmal yang pertama. Latihan makmal boleh dimuat turun di FOLDER LAB pada profil saya.

Sila menggunakan perisian DEV-C++ untuk membuat latihan makmal ini. Kepada pelajar yang pertama kali menggunakan perisian DEV-C++ anda boleh rujuk URL DEV-C++ untuk "Create New Project" & "Compile & Execute".

Sila siapkan latihan makmal 1 ini pada masa tutorial. Saya tidak akan masuk ke makmal disebabkan saya ada mesyuarat bersama stake-holder program.

 

Terima Kasih. 

© 2017 Faculty of Computer and Mathematical Sciences, Universiti Teknologi MARA, Johor Branch, Pasir Gudang Campus. All Rights Reserved.

Search