AKK: Purata Nilai Gred Kumulatif Bersepadu

Menjadi tanda tanya dan persoalan mengenai apa itu Purata Nilai Gred Kumulatif Bersepadu? Purata Nilai Gred Kumulatif Bersepadu juga dikenali sebagai iCGPA. iCGPA merupakan satu mekanisme pentafsiran dan pelaporan pencapaian pelajar. iCGPA dilaksanakan bagi merealisasikan Lonjakan 1 di dalam Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia (Pendidikan Tinggi)-PPPM (PT). iCGPA adalah satu mekanisme yang mengambil kira peningkatan adab, keilmuan dan keupayaan seseorang pelajar. Pelaporan pencapaian pelajar ini memperlihatkan pencapaian atribut yang dihasratkan melalui enam aspirasi pelajar dalam PPPM (PT) dan lapan domain hasil pembelajaran Kerangka Kelayakan Malaysia. iCGPA merupakan sistem pentafsiran bersepadu yang bertujuan untuk membantu pelbagai pihak berkepentingan membuat keputusan atau merancang langkah penyampaian dan pentafsiran  kurikulum di peringkat program dan peringkat kursus agar memfokuskan pengalaman pembelajaran pelajar ke arah pembangunan insan yang holistik dan seimbang. Semoga pelaksanaan mekanisme bersepadu iCGPA ini mecapai hasratnya di peringkat pendidikan tinggi.  

Perhatian,

Kelas MAT133 10/12/2018

Kumpulan                Tempat                 Masa

EE112C1                MK1-2                 10-12

EE111B1                BK3-4                  4-6

 

Kelas CSC128 - EC1102B - MK1-2

 

DITANGGUHKAN KE TARIKH DAN MASA YANG AKAN DIBERITAHU.

 


   Mohamad Faizal bin Ab Jabal    5167    Read more...

Perhatian Pelajar CSC128 J4EC1102B.

Sila buat latihan makmal yang pertama. Latihan makmal boleh dimuat turun di FOLDER LAB pada profil saya.

Sila menggunakan perisian DEV-C++ untuk membuat latihan makmal ini. Kepada pelajar yang pertama kali menggunakan perisian DEV-C++ anda boleh rujuk URL DEV-C++ untuk "Create New Project" & "Compile & Execute".

Sila siapkan latihan makmal 1 ini pada masa tutorial. Saya tidak akan masuk ke makmal disebabkan saya ada mesyuarat bersama stake-holder program.

 

Terima Kasih. 


   Mohamad Faizal bin Ab Jabal    5861    Read more...

Makluman kepada semua staf UiTM Cawangan Johor Kampus Pasir Gudang. Satu bengkel yang bertajuk, "BENGKEL LATIHAN PENGAJARAN KURSUS INTERIM BAGI MATHEMATICAL THINKING (UED101)" akan diadakan pada ketetapan berikut:

 

Tarikh : 24-25/5/2017
Masa : 8:30 pagi - 6:00 petang
Tempat : Bilik Seminar, PTDI Kampus Pasir Gudang

Aturcara Program. 

* Click Read More for details.

   Super User    6456    Read more...

Assalamualaikum,

Perhatian kepada semua pelajar J4EC1102A, J4EC1102B & J4EM1104A.

 

Kuliah, makmal dan tutorial pada hari ini ditangguh kepada tarikh dan masa yang bakal dimaklumkan kelak.


   Mohamad Faizal bin Ab Jabal    5819    Read more...

Assalamualaikum,

 

Perhatian kepada pelajar J4EM110 4A & 4B dan J4EC110 2A & 2B.

Test 1 anda adalah pada Minggu ke-9.

 

Terima kasih.


   Mohamad Faizal bin Ab Jabal    6156    Read more...

(Updated - 22/1/2017)

Assalamualaikum & Salam Sejahtera.

Perhatian kepada pelajar EM110 4A & EM110 4B.

Bermula pada 15/1/2017. Kuliah pada jam 2.00 - 4.00 petang telah bertukar tempat.

Kumpulan.                                   Lokasi.                    Masa.

               EM110 4A                                 US BK 2-9                2.00 - 4.00 petang

               EM110 4B                                 US BK 2-4                2.00 - 4.00 petang

 

Penukaran ini kekal sehingga hujung semester Dis 2016 - April 2017.

Harap Maklum.

Terima Kasih

Mohamad Faizal Ab Jabal


   Mohamad Faizal bin Ab Jabal    2436    Read more...

Assalamualaikum & Salam Sejahtera.

Perhatian kepada pelajar EM110 4A & EM110 4B.

Bermula pada 15/1/2017. Kuliah pada jam 2.00 - 4.00 petang telah bertukar tempat.

Kumpulan.                                   Lokasi.                    Masa.

               EM110 4A                                 US BK 2-9                2.00 - 4.00 petang

               EM110 4B                                 US BK 2-4                2.00 - 4.00 petang

 

Penukaran ini kekal sehingga hujung semester Dis 2016 - April 2017.

Harap Maklum.

Terima Kasih

Mohamad Faizal Ab Jabal


   Mohamad Faizal bin Ab Jabal    2381    Read more...

Assalamualaikum,

Adalah dimaklumkan bahawa kelas CSC128 pada 8/1/2017 Jam 2.00 - 4.00 petang di DK100A adalah ditangguhkan kepada masa dan tarikh yang akan diberitahu.

Sekian Terima Kasih

Mohamad Faizal Ab Jabal


   Mohamad Faizal bin Ab Jabal    1922    Read more...

Assalammualaikum/Salam Sejahtera

Kelas CSC128 En Mohamad Faizal Ab Jabal pada 26/12/2016 adalah ditangguhkan kepada tarikh dan masa yang akan dibincangkan.

Harap Maklum.

= Mohamad Faizal Ab Jabal =


   Super User    1426    Read more...

Assalamualaikum/Salam Sejahtera.

Kelas CSC128 En Mohamad Faizal Ab Jabal pada 11/12/2016 dan 13/12/2016 adalah ditangguhkan kepada tarikh dan masa yang akan dibincangkan.

Harap Maklum.

= Mohamad Faizal Ab Jabal =


   Super User    1574    Read more...
© 2017 Faculty of Computer and Mathematical Sciences, Universiti Teknologi MARA, Johor Branch, Pasir Gudang Campus. All Rights Reserved.

Search